top of page

Відділення професійної підготовки

Scree31321312nshot_13.jpg

Бочка Людмила Федорівна

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ,                                                        СПЕЦІАЛІСТ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ, ВИКЛАДАЧ-МЕТОДИСТ

(096) 482-32-92 (приймальна директора)

Відділення Фахового коледжу – це структурний підрозділ, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, у яких навчаються не менше 150 здобувачів фахової передвищої освіти за різними формами здобуття освіти, методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи.

Відділення професійної підготовки створено Наказом директора 1 вересня 2019 року.

(Положення про відділення професійної підготовки КЕФК)

Основні  напрямки навчально-виховної роботи відділення професійної підготовки:
1. Єдність освітнього та виховного процесів.

2. Відповідно до Закону України “Про фахову передвищу освіту”  від 06.06.2019 № 2745-VІІІ спрямувати роботу зі здобувачами освіти студентами старших курсів на поєднання освіти з виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства на ринку праці та держави.

3. Згідно з Концепцією підготовки фахівців за дуальною формою  здобуття освіти, затвердженою Кабінетом міністрів України 19 вересня 2018 року № 660-р,продовжувати  впроваджувати дуальну форму здобуття освіти на підставі моніторингу потенціалу ринку праці м. Кам´янське, м. Дніпро, Дніпропетровської області та прилеглих регіонів.

4. Продовжити роботу з підготовки фаховго молодшого бакалавра на основі гармонійного поєднання компетентності, духовності, культури і зміцнення та удосконалення практичної складової освітнього процесу із збереженням достатнього рівня теоретичної підготовки.

5. Виховну роботу на відділенні спрямовувати на виконання державних молодіжних програм, постанов, керуючись відповідними нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

6. Щотижня проводити інструктивно-методичні наради керівників навчальних груп, голів ЦК для ознайомлення з нормативно-правовою базою, що регламентує роботу керівників навчальних груп, голів ЦК, завідувача навчально-виробничої практики, викладачів зі здобувачами освіти. 

7. Формувати вміння оволодівати та застосовувати у своїй діяльності надбання сучасної національної та світової культури, мистецтва. 

8. Створити умови для самореалізації особистості відповідно до творчих здібностей, суспільних та власних інтересів, для вільного розвитку особистості, її мислення і загальної культури, залучення до різних видів творчої діяльності (науково-дослідної, культурно-просвітницької, суспільно-гуманістичної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної, правоохоронної тощо).

9. Формувати громадську соціальну активність та відповідальність, створювати необхідні умови для ефективного розвитку студентського самоврядування, виховання потенційних лідерів та організаторів.

10. Формувати у здобувачів освіти відділення свідомість переваг здорового способу життя.

11. Формування поваги до традицій коледжу, бажання розвивати демократичні та академічні традиції alma mater.

bottom of page